Ms.organics
โทร 092-279-8035
  • th
  • en

ABOUT US


ABOUT US

แหล่งที่มา

 

เฟอร์เมนเต้ (Fermenthé) คัดเลือกเฉพาะใบชาระดับพรีเมียม ที่มีสารโพลีฟีนอลสูง เพื่อให้เครื่องดื่มได้คุณประโยชน์สูงสุดและมีรสชาติที่ดีที่สุด โดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นจากชุมชนเล็ก ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ที่แระกอบอาชีพอุตสาหกรรมทำชามาอย่างยาวนาน (วิสาหกิจชาป่าร้อยปี หมู่บ้านแม่เสาะ ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ รวมไปถึงชาอัสสัมจากดอยปู่หมื่น, อำเภอแม่อาย, อำเภอฝาง และอำเภอเชียงดาว) ซึ่งเป็นแหล่งธรรมชาติบนภูเขาสูงที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก เป็นการใช้วัตถุดิบจากชุมชนเพื่อความยั่งยืน เพราะนอกจากชุมชนจะสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนแล้ว ยังส่งผลให้ระบบนิเวศน์ในป่าดีขึ้น เพราะชุมชนคอยดูแลไม่ให้มีผู้บุกรุกและทำลายป่า เนื่องจากป่าเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับชุมชน

 

วิสัยทัศน์

บริษัท มิส ออร์กานิคส์ จำกัด มุ่งหวังที่จะสร้างวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีสำหรับคนทุกรุ่นทุกวัยด้วยแนวคิดที่ว่า ยิ่งทุกคนเริ่มเลือกสิ่งที่เหมาะสมเพื่อสุขภาพได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดี

 

คุณค่า

คุณภาพชีวิตที่ดีต้องควบคู่กันระหว่างมีความสุขและการมีสุขภาพที่ดี เราให้ความสำคัญทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต เราแน่ใจว่าเราทำให้ลูกค้ามีวิถีชีวิตและสุขภาพที่ดีขึ้นแน่นอน

 

พันธกิจ

1. เรา "มุ่งมั่น" ในการเปลี่ยนทางเลือกในการใช้ชีวิตให้ดีขึ้น

2. เรา "มุ่งมั่น" ในการดูแลกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานและได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพ

3. เรา "แบ่งปัน" วิธีการรักษาสุขภาพให้กับคนทุกเพศทุกวัย

 

#GOODHEALTHBYCHOICE

Our Business

 

Business hours : Monday - Friday

(9.00 - 17.00 น.)

 

Our Contact

 

ที่อยู่ : 55/121 ถนน กำแพงเพชร 6 แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กทม. 10900

โทร : 092-279-8035

อีเมล : customerservice1@bymsorganics.com

อีเมล : marketing@bymsorganics.com

Shopping